dimecres, 29 d’abril del 2015

CREACIÓ DE MURALS INTERACTIUS

Els murals sempre han format part de les vides de les escoles. La majoria de les aules estan decorades amb murals que resumeixen les idees principals dels temes que es treballen a classe. Però, les TIC ens han portat aquest mateix recurs amb molts més beneficis.

Un exemple és el Glogster, aquesta aplicació en línia ens permet crear murals i compartir murals multimèdia interactius. Per utilitzar-la només cal enregistrar-se.

Els alumnes podran fer els seus propis murals insertant textos, imatges, vídeos, enllaços i a més, podran enregistrar la seva veu i gravar-se a través d'una webcam.


dissabte, 25 d’abril del 2015

TREBALLAR L'ORTOGRAFIA CASTELLANA AMB APPs

Una de les preucupacions que més es tenen a les escoles relacionades amb les assignatures de llengua catalana i castellana són les faltes d'ortografia. Normalment, la manera de treballar-les és a partir de dictats dels llibres o exercicis d'emplenat buits. Doncs bé, existeixen aplicacions per a la tablet o l'iPad on també es pot treballar l'ortografia, i sota el meu punt de vista, molt més atractiu per l'alumnat. Veurem alguns exemples:

 • "Dictados para niños": Aplicació que dóna accés a un gran número de dictats que serviran per millorar l’ortografia i la gramàtica en castellà. Els tipus de dictats que hi ha estan dividits per nivell i per allò que es vulgui treballar (Exemple: accents, b/v, g/j, ús del punt, n/m...)
 1. Interactivitat: No és una aplicació interactiva, ja que no s’estableix comunicació entre l’usuari i la màquina. Pel que fa el model SAMR, es trobaria a l'apartat de millora, concretament a Augment, ja que la teconologia substitueix una eina millorant el seu funcionament.
 2. Interfície: A l’inici de l’App surten els tres cicles que hi ha a l’escola (INICIAL, MITJÀ i SUPERIOR) juntament amb l’edat que correspon a cada cicle. Un cop entres al cicle que t’interessa trobes tots el temes que es poden tractar i quan entres a l’apartat surten una sèrie de dictats enumerats i separats per una ratlla. Sota el meu punt de vista és una bona aplicació perquè està ben ordenada i per tant, és fàcil d’utilitzar i els colors són molt neutres i estan ben escollits, i el tipus de lletra també la trobo adient perquè és força gran, per tant, més visual pels alumnes.
 3. Utilització a l'escola: Aquesta aplicació la podria utilitzar la mestra per posar dictats als exàmens (si es fan) o simplement per treballar-los a classe. Però trobo més interessant que siguin els propis alumnes els que l’utilitzin i que per exemple es posin en parelles i es vagin dictant entre ells, que escullin el dictat que els cridi més l’atenció i els agradi més, que siguin ells mateixos conscients de les faltes d’ortografia que més cometin i facin el dictat sobre això... Per el que he viscut, he vist que als nens no els agrada gaire els dictats i pot ser si els treballen a partir de la tablet, els motiva i els agrada més.     

 1. Interactivitat: Selectiva. L'usuari interactua amb els continguts preguntant i el sistema respon. Pel que fa el model SAMR, es trobaria a l'apartat de millora, concretament a Augment, ja que la teconologia substitueix una eina millorant el seu funcionament.
 2. Interfície: El contingut es presenta amb colors que criden l’atenció a l’alumne. Dóna instruccions. Els encerts i les errades estan marcats amb colors diferents (encerts=verds|errades=vermell) per tal de que l’alumne pugui veure els resultats que va obtenint. A més quan l’alumne falla mostra l'equivocació de color vermell. Sota el meu punt de vista està molt ben organitzat i estructurat i les imatges són molt clares. L'App conté so i depenent de si és una errada o un encert, varia. Al finalitzar una partida, surten unes estrelles que indiquen el resultat final. 
 3. Utilització a l'escola: Amb aquesta aplicació es podria treballar l'ortografia castellana. Crec que els alumnes s'ho prendrien com un joc i per tant, s'implicarien més i això provocaria que hagués un aprenentatge molt més significatiu. 

VOCABULARI EN ANGLÈS

Un dels aspectes que trobo que són més importants de qualsevol llengua és el vocabulari i a la llengua estrangera, jo diria que més, ja que la solen treballar només a l'escola. Abans (i encara avui dia) el que es solia fer eren fitxes i aquesta manera de treballar el vocabulari, fa que molts nens s'aborreixin i no estiguin motivats.

Un dels aspectes que trobo que són més importants de qualsevol llengua és el vocabulari i a la llengua estrangera, jo diria que més, ja que la solen treballar només a l'escola. Abans (i encara avui dia) el que es solia fer eren fitxes i aquesta manera de treballar el vocabulari, fa que molts nens s'aborreixin i no estiguin motivats.

És per això que s'han de buscar noves maneres de treballar-ho i sota el meu punt de vista, l'ús de les noves tecnologies a les escoles, afecten molt positivament a la motivació dels infants.
Hi ha aplicacions per a dispositius mòvils, tablets i iPads que tenen molt bons continguts, estan molt ben estructurats i són molt fàcils d'entendre i d'utilitzar per la mainada.

A continuació deixo un exemples:


 • English for kids: És una aplicació gratuïta per a l'aprenentatge d'Anglès dedicada als nens. Hi ha diverses lliçons que porten diversos temes, entre ells trobem els animals, el cos, la roba, els colors, les fruites i verdures, etc.
 1. Interactivitat: Selectiva. L’usuari interactua amb els continguts preguntant i el sistema respon. Pel que fa el model SAMR, es trobaria a l'apartat de millora, concretament a Augment, ja que la teconologia substitueix una eina millorant el seu funcionament.
 2. Interfície: Fàcil d'usar i interessants gràfics que fan que sigui més atractiu pels nens. Té la part on pots visualitzar les imatges amb el nom corresponent de la imatge i la manera de pronunciar-ho i després està la part de prova, on l’alumne ha d’escollir quina de les dues opcions és la correcta. Un cop acabada la prova (9 imatges) surten 9 estrelles i si estan pintades significa que els exercicis estan ben fet i si no, és que estan malament.
 3. Utilització a l'escola: L’utilitzaria bàsicament per reforçar i ampliar d’una manera més amena el vocabulari dels nens. Aprendrien a través del joc. A més, trobo que és molt positiu que es pugui escoltar la pronúncia de les paraules, perquè d’aquesta manera els nens poden anar repetint-les i anar-les assimilant.

CREACIÓ DE CONTES

Els llibres, els contes o les petites històries són elements essencials dintre del món escolar, i sobretot a les àrees de llengües, ja que amb ells aprenem a llegir, a imaginar, a pensar...

Normalment, aquests contes els comprem, però existeixen recursos con l'ISSU i l'StoryBird que ens permeten crear les nostres pròpies històries. 

Tot i que per poden utilitzar-les s'ha de crear un compte, considero que aquests dos recursos els podrien utilitzar els nens a les escoles perquè són molt complets. A partir de la creació d'una història es pot treballar la imaginació, la descripció, la narració, la lectura, el sentit crític, el treball en grup, el respecte, l'acceptació, etc.

Aquests dos programes també els podem utilitzar com a docents per crear les nostres pròpies unitats didàctiques.


Links de les dues pàgines:

 • ISSUU: Per utilitzar-lo cal haver escrit la història en un document word i haverla passat a PDF. Un cop estigui en PDF ja es podrà pujar a l'ISSU on quedarà guardada com si fos un llibre.
          -Exemple d'unitat didàctica creada amb ISSU: Els mitjans de comunicació • StoryBird: Cal anar escollint les imatges que ofereix el programa i a partir d'aquestes, escriure la lletra del conte o de la història. Un cop estigui acabat, es guardarà i quedarà com si fos un llibre.
        -Exemple de conte creat amb StoryBird: "El somni de la Martina"