dissabte, 25 d’abril de 2015

TREBALLAR L'ORTOGRAFIA CASTELLANA AMB APPs

Una de les preucupacions que més es tenen a les escoles relacionades amb les assignatures de llengua catalana i castellana són les faltes d'ortografia. Normalment, la manera de treballar-les és a partir de dictats dels llibres o exercicis d'emplenat buits. Doncs bé, existeixen aplicacions per a la tablet o l'iPad on també es pot treballar l'ortografia, i sota el meu punt de vista, molt més atractiu per l'alumnat. Veurem alguns exemples:

  • "Dictados para niños": Aplicació que dóna accés a un gran número de dictats que serviran per millorar l’ortografia i la gramàtica en castellà. Els tipus de dictats que hi ha estan dividits per nivell i per allò que es vulgui treballar (Exemple: accents, b/v, g/j, ús del punt, n/m...)
  1. Interactivitat: No és una aplicació interactiva, ja que no s’estableix comunicació entre l’usuari i la màquina. Pel que fa el model SAMR, es trobaria a l'apartat de millora, concretament a Augment, ja que la teconologia substitueix una eina millorant el seu funcionament.
  2. Interfície: A l’inici de l’App surten els tres cicles que hi ha a l’escola (INICIAL, MITJÀ i SUPERIOR) juntament amb l’edat que correspon a cada cicle. Un cop entres al cicle que t’interessa trobes tots el temes que es poden tractar i quan entres a l’apartat surten una sèrie de dictats enumerats i separats per una ratlla. Sota el meu punt de vista és una bona aplicació perquè està ben ordenada i per tant, és fàcil d’utilitzar i els colors són molt neutres i estan ben escollits, i el tipus de lletra també la trobo adient perquè és força gran, per tant, més visual pels alumnes.
  3. Utilització a l'escola: Aquesta aplicació la podria utilitzar la mestra per posar dictats als exàmens (si es fan) o simplement per treballar-los a classe. Però trobo més interessant que siguin els propis alumnes els que l’utilitzin i que per exemple es posin en parelles i es vagin dictant entre ells, que escullin el dictat que els cridi més l’atenció i els agradi més, que siguin ells mateixos conscients de les faltes d’ortografia que més cometin i facin el dictat sobre això... Per el que he viscut, he vist que als nens no els agrada gaire els dictats i pot ser si els treballen a partir de la tablet, els motiva i els agrada més.     

  1. Interactivitat: Selectiva. L'usuari interactua amb els continguts preguntant i el sistema respon. Pel que fa el model SAMR, es trobaria a l'apartat de millora, concretament a Augment, ja que la teconologia substitueix una eina millorant el seu funcionament.
  2. Interfície: El contingut es presenta amb colors que criden l’atenció a l’alumne. Dóna instruccions. Els encerts i les errades estan marcats amb colors diferents (encerts=verds|errades=vermell) per tal de que l’alumne pugui veure els resultats que va obtenint. A més quan l’alumne falla mostra l'equivocació de color vermell. Sota el meu punt de vista està molt ben organitzat i estructurat i les imatges són molt clares. L'App conté so i depenent de si és una errada o un encert, varia. Al finalitzar una partida, surten unes estrelles que indiquen el resultat final. 
  3. Utilització a l'escola: Amb aquesta aplicació es podria treballar l'ortografia castellana. Crec que els alumnes s'ho prendrien com un joc i per tant, s'implicarien més i això provocaria que hagués un aprenentatge molt més significatiu. 

1 comentari:

  1. Jo també he fet menció a aquesta aplicació perquè penso que és adequada i interessant pels alumnes.

    ResponElimina